BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Zmiana na stanowisku dowódcy 3. Skrzydła - płk. pil. Krzysztof Walczak nowym dowódcą 3. SLTr
19.10.2015
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka dotychczasowego dowódcę 3. Skrzydła gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka zastąpił na stanowisku płk pil. Krzysztof Walczak, który z dniem 19 października br. objął obowiązki dowódcy 3. Skrzydła

Na lotnisku w Powidzu odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru jednostki, który jest symbolem przekazania zwierzchnictwa nad jednostką wojskową pomiędzy Dowódcami: ustępującym ze stanowiska gen. Jemielniakiem i obejmującym nowe obowiązki płk Walczakiem. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przez obu dowódców przyjął gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak – Szef Zarządu Wojsk Lotniczych zastępca Inspektora Sił Powietrznych. W ceremonii udział wzięli znamienici goście na czele z Prymasem Polski Arcybiskupem ks. Wojciechem Polakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem oraz licznymi przedstawicielami samorządów, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i organizacji.

 

 

Żegnając się z żołnierzami gen. Jemielniak powiedział: „Dziś wiem, że miałem zaszczyt i honor dowodzić i kierować bardzo wartościowymi ludźmi. To Wy – Żołnierze i Pracownicy Wojska - tworzycie przyjazny klimat dla całego wojska w garnizonie Powidz, w powiecie słupeckim, konińskim i gnieźnieńskim. To Wy pokazujcie najmłodszemu pokoleniu: Kim jest żołnierz?, Co znaczy patriotyzm i jak należy traktować miłość do Ojczyzny?. Dziękuję wszystkim Wam - Żołnierzom i Pracownikom Wojska 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego za wzorową służbę i bardzo dobre wykonywanie swoich obowiązków służbowych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.” Zwracając się do swego następcy na stanowisku dowódcy Skrzydła gen. Jemielniak dodał: „Proszę, aby dbał Pan o 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, bowiem przed Panem stoją żołnierze i pracownicy wojska, którzy doskonale znają swoje zadania, są odpowiedzialni, sumienni, pracowici, przychylni i bardzo zaangażowani w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych. Jak mówi dzisiejsza młodzież - pozytywnie zakręceni.”

 

 

W swym wystąpieniu nowy dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk Krzysztof Walczak odpowiedział: „Jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt, ale nade wszystko wielka odpowiedzialność. To również ogromny kredyt zaufania otrzymany od moich przełożonych: Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Kredyt ten zamierzam spłacić poprzez zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia ogólnego i specjalistycznego, bezpieczne i na wysokim poziomie wykonywanie zadań w powietrzu, wzorową dyscyplinę podporządkowanych mi żołnierzy oraz wysoką pozycję 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wśród pozostałych jednostek Sił Powietrznych.”

Generał Jemielniak obejmie obowiązki Szefa Zarządu - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

***

Pułkownik pilot Krzysztof Walczak urodził się w dniu 1 marca 1962 roku w Lubrańcu. Służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP rozpoczął w 1981 roku, zostając słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1985 roku został promowany na stopień podporucznika i uzyskał tytuł pilota wojskowego. Służbę zawodową rozpoczął w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu, gdzie objął stanowisko starszego pilota. W latach 1985 – 1999 pełnił kolejno funkcje: dowódcy klucza, nawigatora, zastępcy dowódcy i dowódcy eskadry oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów pułku.

W 2000 roku płk pilot Krzysztof Walczak ukończył studia II stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po rozformowaniu 7. plbr od stycznia 2000 roku do stycznia 2004 roku pełnił obowiązki starszego inspektora BL 7. eskadry lotnictwa taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO, a od lutego 2004 roku do października 2007 roku obowiązki na stanowisku starszego inspektora BL w Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Od listopada 2007 roku do kwietnia 2010 roku pełnił obowiązki Dowódcy 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, a od maja 2010 roku obowiązki Szefa Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

W latach 2010-2011 kontynuował naukę na studiach podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Od 5 maja 2014 r pełnił obowiązki zastępcy Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych w Inspektoracie Sił Powietrznych DG RSZ, natomiast od 11 maja do 18 października 2015 r. był Szefem Zarządu Działań Lotniczych DG RSZ.

Pułkownik pilot Krzysztof Walczak posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Jego życiowy nalot wynosi 2170 godzin, z czego około 1400 godzin na samolotach naddźwiękowych Su-20 i Su-22. Brał udział w wielu ćwiczeniach lotniczych w kraju i za granicą, podczas których wykonywał loty na samolotach F-15, F-16, Hawk oraz Alpha Jet. Dwukrotnie zdobył tytuł Pilota roku, w 1994 i 2002 roku.

Ukończył kurs języka angielskiego w Defence School of Languages w Wielkiej Brytanii, uzyskując III stopień wg STANAG 6001. Uczestniczył w kursie oficerów BL we francuskim Instytucie Bezpieczeństwa Lotów w Paryżu oraz w kursie COMAO w Belgii.

W 2002 roku został wyróżniony przez Dowódcę WLOP odznaką honorową bezpieczeństwa lotów, natomiast w 2007 roku uhonorowany Statuetką „Ikara”. W 2009 roku wyróżniony przez Dowódcę Sił Powietrznych za osiągnięcie najwyższych wyników w szkoleniu lotniczym jak również odznaką honorową „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W 2010 roku dowodzony przez płk. Walczaka 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych oraz zdobył Puchar Dowódcy Sił Powietrznych za osiągnięcia w dziedzinie Bezpieczeństwa Lotów.

Płk pil. Krzysztof Walczak jest żonaty (żona Katarzyna) oraz ma 2 córki: Annę i Joannę.
Tekst: kpt. Włodzimierz Baran, foto: Luiza Wawrzyniak, szer. Jakub Stypczyński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych