BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Szkolenie EATIC
28.11.2017
Mamy trzeciego Instruktora Taktycznego w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego

 

Uczestnikiem ostatniego szkolenia EATIC (European Advanced Tactical Instructor Course) organizowanego w 2017 roku przez European Defence Agency w ramach programu European Air Transport Fleet (EATF), był kapitan nawigator Maciej UFNIARSKI,  Nawigator Eskadry w 14eltr, instruktor nawigator samolotu C130 Hercules. Szkolenie odbyło się  w International Training Centre przy 46. Brygadzie Lotnictwa w m. Pisa we Włoszech. Pierwszy członek personelu latającego samolotów C130 Hercules, nawigator, uzyskał uprawnienia pokładowego instruktora taktycznego. Razem z nim szkolili się lotnicy z Włoch, Hiszpanii i Rumunii. Kapitan nawig. Maciej Ufniarski z 14eltr jest doświadczonym nawigatorem instruktorem tym niemniej jednak zdobyte przez niego uprawnienia
i umiejętności przyczynią się do wzrostu świadomości potrzeby podnoszenia wiedzy taktycznej całego personelu latającego 33.BLTr. 

Zasadniczym celem kursu EATIC jest wyszkolenie pokładowych instruktorów taktycznych
(Standing Instructor Pilot, Navigator) na potrzeby lotnictwa transportowego dla poszczególnych nacji biorących udział w programach EATF (kursy, treningi i ćwiczenia). Kurs ten przygotowuje pokładowych instruktorów taktycznych o szerokich umiejętnościach i kompetencjach takich jak:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych dla załóg biorących udział w kursach
  i treningach;
 • opracowanie scenariuszy wykorzystywanych w kursach i treningach;
 • pełnienie funkcji mentora w trakcie procesu planowania zadań przez załogi biorące udział
  w treningach i kursach;
 • udział w odprawach przed lotami wraz ze szkolonymi załogami;
 • instruowanie i ocena działania załóg w trakcie wykonywania zadań w powietrzu;
 • symulacja wprowadzeń epizodów taktycznych w trakcie wykonywania zadań w powietrzu zgodnie ze scenariuszem opracowanym w trakcie szkolenia przygotowawczego;
 • symulacja korespondencji z CCT, GCI, AWACS;
 • udział w omówieniu zadań w powietrzu;
 • uzupełnienie dokumentacji szkoleniowej.

Pokładowy instruktor taktyczny w trakcie szkolenia w powietrzu nie zajmuje miejsca za sterami statku powietrznego, co daje mu możliwość obserwacji, wykonywania notatek i instruowania załogi.

 

 

tekst: mjr Tomasz Przecherski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych