BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Służbowe pożegnanie
02.02.2018
W Sali Tradycji 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego odbyło się pożeganie 5 żołnierzy, którzy z dniem 31 stycznia zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej i przeniesieni do rezerwy

Ze swoimi przełożonymi, podwładnymi, przyjaciółmi i znajomymi żegnali się: płk pil. Mieczysław Gaudyn, mjr Wiesław Bołba, mjr Wojciech Maćkowiak, st. chor. szt. Piotr Biegalski, st. chor. szt. Tomasz Kwiatkowski.

Dowódca 3. Skrzydła - płk pil. Krzysztof Walczak dziękując za zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz życząc żegnanym żołnierzom wielu sukcesów w tzw. „cywilu” powiedział: „W życiu żołnierza są dwie ważne chwile - przyjęcie do wojska i odejście ze służby”.

st. chor. szt. Piotr Biegalski podczas swojego pożegnalnego wystąpienia użył pięknego porównania: „Zarządzanie jednostką można porównać do dyrygowania orkiestrą: dowódca - kapelmistrz ma rozpisaną partyturę na poszczególne instrumenty, a my żołnierze i pracownicy gramy tak, by odbiorca usłyszał piękną muzykę”.

 

 

 

płk pil. Mieczysław Gaudyn z powidzkimi jednostkami związany był od 2007 r. zajmując następujące stanowiska: Dowódca 14. eskadry lotnictwa transportowego, Dowódca Grupy Działań Lotniczych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, Szef Szkolenia w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

mjr Wiesław Bołba od 2007 r. najpierw w Dowództwie 3. Brygady Lotnictwa Transportowego, a potem w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego zajmował stanowisko Szefa Sekcji Szkoleniowej.

mjr Wojciech Maćkowiak od 2009 r. pełnił funkcję Szefa Sekcji Infrastruktury w Dowództwie 3. SLTr.

Służba st. chor. szt. Piotra Biegalskiego nieprzerwanie od roku 1998 związana była z Powidzem. Służył w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego, 7. eskadrze lotnictwa taktycznego, Dowództwie 3. Brygady Lotnictwa Transportowego. Od 2009 r. w Dowództwie 3. SLTr zajmował stanowisko podoficera specjalisty w Pionie Informacji Niejawnych, a następnie Kierownika Kancelarii Zagranicznej.

st. chor. szt. Tomasz Kwiatkowski od 2002 roku związany był najpierw z 33. BLTr (nawigator, asystent kontrolera zbliżania), a następnie z Dowództwem 3. SLTr, gdzie służył jako podoficer specjalista w Sekcji Nadzoru Lotniczego.

tekst: Luiza Wawrzyniak-Kozera, foto: Renata Manuszak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych