BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Komunikat organizacyjny dotyczący obchodów  Święta 33. Bazy Lotnictwa Transportowego i Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
11.05.2018
W związku ze zbliżającym się Świętem 33. BLTr i Dowództwa 3. SLTr prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń

18 maja na terenie lotniska w Powidzu obchodzić będziemy połączone Święto 33. BLTr i Dowództwa 3. SLTr.

 Obchody Święta są imprezą publiczną i udział w niej jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na publikację wizerunku.

 Na teren lotniska zabrania się wnoszenia:

- alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających;

- materiałów niebezpiecznych, takich jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne;

- pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych o pojemności powyżej 0,5 l.;

- balonów, zabawek lub innych przedmiotów, które w sposób niekontrolowany mogą poruszać się w przestrzeni powietrznej;

- wskaźników laserowych;

pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.

 

Na teren lotniska zabrania się również wprowadzania zwierząt.

 

Osoby zakłócające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa będą zmuszone do opuszczenia terenu lotniska.

 

W trakcie obchodów Święta na lotnisku nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.

 

Palenie tytoniu będzie dopuszczalne tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych