BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie

Proces formowania jednostki rozpoczął się 3 października 2000 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.10.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF-153 z dnia 28.11.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej.

 

 

29 listopada 2000 r. dowódca 3. Korpusu Obrony Powietrznej polecił do dnia 31 grudnia 2000 r. rozformować 13. Pułk Lotnictwa Transportowego oraz sformować 8. Bazę Lotniczą i 13. Eskadrę Lotnictwa Transportowego.

 

 

W tym okresie powołana przez Dowódcę 3. KOP Grupa Organizacyjna przygotowała niezbędne dokumenty oraz programy organizacyjno-użytkowe, przeprowadzając jednocześnie dobór kadry oficerskiej i podoficerskiej na określone stanowiska etatowe. W strukturach Bazy znalazły się pododdziały i komórki organizacyjne odpowiedzialne za logistyczne zabezpieczenie działań lotnictwa wojskowego przebywającego (na stałe lub okresowo) na lotnisku Balice. W skład Bazy weszły również komórki organizacyjne, które zapewniają -zgodnie z obowiązującymi przepisami – wykonywanie powierzonych zadań. Realizując codzienne zadania nie zapomniano o modernizacji infrastruktury lotniskowej.

 

 

W październiku 2006 r. zakończono trwającą od sierpnia 2004 roku „Modernizację hangaru obsługi samolotów CASA". Hangar został rozbudowany, zmodernizowany i wyposażony w sprzęt, dzięki któremu jest w pełni dostosowany do wykonywania obsług samolotów CASA C-295M. Wzrastający udział Polskich Sił Zbrojnych w działaniach o charakterze stabilizacyjnym w rejonach niebezpiecznych (Afganistan, Irak i Czad) spowodował wzrost znaczenia lotnictwa transportowego. W oparciu o jednostki stacjonujące na lotnisku Kraków-Balice realizuje się rotacje Polskich Kontyngentów Wojskowych.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Sił Powietrznych 8. Baza Lotnicza od maja 2007 r. przeszła w bezpośrednie podporządkowanie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W 2009 roku  powstała inicjatywa nadania 8. BLot imienia płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego. W czerwcu 2009 r. Bazę odwiedził syn płk Skarżyńskiego, mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii - Pan Maciej SkarżyńskI. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich na mocy Decyzji Nr 272/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. nadał krakowskiej bazie imię płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego oraz dla upamiętnienia daty nadania sztandaru ustanowił 15 września datą dorocznego święta 8. Bazy Lotniczej. Z dniem 1 lipca 2010 r. nastąpiła restrukturyzacja 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w wyniku której 8. Baza Lotnicza zmieniła nazwę na 8. Baza Lotnictwa Transportowego (8. BLTr) wchłaniając jednocześnie w swoją nową strukturę dotychczasową 12. i 13. eskadrę lotniczą oraz (po rozwiązaniu 3. Bazy Lotniczej we Wrocławiu) Komendę Obsługi Lotniska Wrocław. Obecnie 8. BLTr realizuje zadania transportowe na rzecz wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP.

 

Dotychczasowi dowódcy 8. BLTr:

ppłk dypl. pil. Tomasz Drewniak  - 01.01.2001 r. – 07.06.2004 r.

płk mgr inż. Krzysztof Krasnodębski - 08.06.2004 r. – 30.08.2006 r.;

płk dypl. pil. Sławomir Żakowski - 31.08.2006 r. - 26.02.2008 r.;

płk mgr inż. pil. Mirosław Jemielniak - 26.02.2008 r. - 30.06.2010;

płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk - 30.08.2010 r. - 12.05.2014 r.;

12.05.2014 r. - 2016 -  płk mgr inż pil. Krzysztof Cur;

10.10.2016 r. - 2017 - płk mgr inż. pil. Krzysztof Szymaniec;

Od 30.10.2017 r. dowódcą jest płk mgr inż. pil. Paweł Bigos

KONTAKT

8. Baza Lotnictwa Transportowego

Balice 50

30-901 Kraków 50

sekretariat:  261 136 251

oficer dyżurny: 261 136 211

fax: 261 136 269

e-mail: 8bltr.sekretariat@wp.mil.pl

 

Oficer prasowy 8. BLTr

kpt. Maciej Nojek

tel. kom. 519 038 354

tel. służb.: 261 136 350

e-mail: rzecznik.8blottr@sp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych