BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie

Proces formowania jednostki rozpoczął się 03.10.2000 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.10.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF-153 z dnia 28.11.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Na podstawie „Planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP na lata 2000-2001" 29.11.2000 r. dowódca 3. Korpusu Obrony Powietrznej /rozkaz nr PF-84 z dnia 29.11.2000 r./ polecił do dnia 31.12.2000 r. rozformować 13. Pułk Lotnictwa Transportowego oraz sformować 8. Bazę Lotniczą i 13. Eskadrę Lotnictwa Transportowego.

W tym okresie powołana przez Dowódcę 3. KOP Grupa Organizacyjna przygotowała niezbędne dokumenty oraz programy organizacyjno-użytkowe, przeprowadzając jednocześnie dobór kadry oficerskiej i podoficerskiej na określone stanowiska etatowe. W strukturach Bazy znalazły się pododdziały i komórki organizacyjne odpowiedzialne za logistyczne zabezpieczenie działań lotnictwa wojskowego przebywającego (na stałe lub okresowo) na lotnisku Balice. W skład Bazy weszły również komórki organizacyjne, które zapewniają -zgodnie z obowiązującymi przepisami – wykonywanie powierzonych zadań. Realizując codzienne zadania nie zapomniano o modernizacji infrastruktury lotniskowej.

W październiku 2006 r. zakończono trwającą od sierpnia 2004 roku „Modernizację hangaru obsługi samolotów CASA". Hangar został rozbudowany, zmodernizowany i wyposażony w sprzęt, dzięki któremu jest w pełni dostosowany do wykonywania obsług samolotów CASA C-295M. Wzrastający udział Polskich Sił Zbrojnych w działaniach o charakterze stabilizacyjnym w rejonach niebezpiecznych (Afganistan, Irak i Czad) spowodował wzrost znaczenia lotnictwa transportowego. W oparciu o jednostki stacjonujące na lotnisku Kraków-Balice realizuje się rotacje Polskich Kontyngentów Wojskowych

W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Sił Powietrznych 8. Baza Lotnicza od maja 2007 r. przeszła w bezpośrednie podporządkowanie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W 2009 roku  powstała inicjatywa nadania 8. BLot imienia płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego. W czerwcu 2009 r. Bazę odwiedził syn płk Skarżyńskiego, mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii, Pan Maciej SkarżyńskI. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich na mocy Decyzji Nr 272/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. nadał krakowskiej bazie imię płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego oraz dla upamiętnienia daty nadania sztandaru ustanowił 15 września datą dorocznego święta 8. Bazy Lotniczej. Z dniem 01.07.2010 r. nastąpiła restrukturyzacja 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w wyniku której 8. Baza Lotnicza zmieniła nazwę na 8. Baza Lotnictwa Transportowego (8. BLTr) wchłaniając jednocześnie w swoją nową strukturę dotychczasową 12. i 13. eskadrę lotniczą oraz (po rozwiązaniu 3. Bazy Lotniczej we Wrocławiu) Komendę Obsługi Lotniska Wrocław. Obecnie 8. BLTr realizuje zadania transportowe na rzecz wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP z których najważniejszym jest utrzymanie stałego mostu powietrznego z PKW Afganistan. Jednostka jako jedyna z Sił Powietrznych utrzymywała na stałe Zespół Lotniczy na terytorium Afganistanu. Zespół ten, składający się z samolotu CASA C- 295M oraz 21 osób personelu latającego i obsługi, a co dzień zajmuje się transportem zaopatrzenia a także personelu PKW Afganistan między polskimi bazami w Afganistanie (Bagram, Sharana, Kabul). W szczególnych sytuacjach mógł ewakuować  żołnierzy z rejonu misji do kraju. Załogi wykonują również zadania na rzecz wojsk koalicyjnych. 8. BLTr wykonuje również szereg zadań na rzecz MSWiA, MSZ, BOR i innych instytucji.

 

Dotychczasowi dowódcy 8. BLTr:

ppłk dypl. pil. Tomasz Drewniak  - 01.01.2001 r. – 07.06.2004 r.;

płk mgr inż. Krzysztof Krasnodębski - 08.06.2004 r. – 30.08.2006 r.;

płk dypl. pil. Sławomir Żakowski - 31.08.2006 r. - 26.02.2008 r.;

płk mgr inż. pil. Mirosław Jemielniak - 26.02.2008 r. - 30.06.2010;

płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk - 30.08.2010 r. - 12.05.2014 r.;

12.05.2014 r. - 2016 -  płk mgr inż pil. Krzysztof Cur.

Od 10.10.2016 r. dowódcą jest płk mgr inż. pil. Krzysztof SZYMANIEC

KONTAKT

8. Baza Lotnictwa Transportowego

Balice 50

30-901 Kraków 50

sekretariat:  261 136 251

oficer dyżurny: 261 136 211

fax: 261 136 269

e-mail: 8bltr.sekretariat@wp.mil.pl

 

Oficer prasowy 8. BLTr

kpt. Maciej Nojek

tel. kom. 519 038 354

tel. służb.: 261 136 350

e-mail: rzecznik.8blottr@sp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych