BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Z dniem 01 stycznia 2000 r. na bazie 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego powstały 21. Baza Lotnicza, 6 i 7. eskadra lotnictwa taktycznego.

W dniu 17 sierpnia 2000 r. powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla 21. Bazy Lotniczej. W wyniku działania komitetu w dniu 18 maja 2001 roku wręczono sztandar, a dzień ten zgodnie z Decyzją Nr 211/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. ustanowiony został Świętem 21. Bazy Lotniczej.

W wyniku zmian reorganizacyjnych z dniem 01 stycznia 2002 r. na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0168/Org/P-5 z dnia 19.04.2001 r. dotychczasową 21. BLot przemianowano na 33. Bazę Lotniczą. Jej pierwszym zadaniem było przygotowania sił i środków bazy lotniczej do przyjęcia i wdrożenia do eksploatacji samolotu transportowego C-130E Hercules.

Z dniem 1 lipca 2010 r. nastąpiła restrukturyzacja 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w wyniku której 33. Baza Lotnicza zmieniła nazwę na 33. Baza Lotnictwa Transportowego wchłaniając jednocześnie w swoją nową strukturę dotychczasową 14. eskadrę lotniczą. Obecnie baza zaangażowana jest w szereg przedsięwzięć takich jak funkcjonowanie Zadaniowego Lotniczego Zespołu Bojowego, 7. eskadra działań specjalnych, zespół działań specjalnych, dalsza gruntowna modernizacja lotniska Powidz, wykonywanie lotów operacyjnych na rzecz wszystkich rodzajów SZ oraz szkolenie personelu latającego ostatnich promocji na samolotach M-28 B/PT Bryza i W-3 Sokół. W strukturach bazy znajduje się jedyny w SZ zespół kontroli z powietrza środków radiotechnicznych i świetlnych  na lotniskach wojskowych RP.

 

Dotychczasowi dowódcy:

płk dr pil. Leszek Cwojdziński - 01.01.2000r. - 02.12.2001r.;

płk dypl. pil. Sławomir Kałuziński - 03.12.2001r. - 04.02.2004r.;

płk mgr inż. Ryszard Tomaska - 05.02.2004r. - 30.09.2005r.;

płk dypl. pil. Tadeusz Mikutel - 01.10.2005r. - 29.05.2007r.;

płk dypl. pil. Lesław Dubaj - 03.07.2007r. - 01.06.2010 r.;

płk dypl. pil. Maciej Trelka - 01.06.2010 r. -  09.10.2011r.;

płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk - 10.10.2011 r. - 26.05.2014 r.;

płk pil. mgr inż. Mieczysław Gaudyn - 26.05.2014 r. - 30.03.2017 r.;

cz.p.o. płk Dariusz Płóciennik - 31.03 - 03.09.2017 r.;

płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk - 04.09. - obecnie

 

 

 

Kontakt:

Jednostka Wojskowa 3293

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz

 

Sekretariat dowódcy

tel. 261 544 208

fax. 261 544 100

 

Oficer prasowy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego

tel. 261 544 121

kom. 887 881 834

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych