BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Świdwinie

1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (1. GPR) powstała w wyniku rozwiązania 31 grudnia 2008 r. funkcjonującej w ramach 2. eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Jednostka została powołana na podstawie Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-117 z dnia 30.05.2008 r., a działalność w Świdwinie rozpoczęła od 1 stycznia 2009 r. Podporządkowana pierwotnie pod 3. Brygadę Lotnictwa Transportowego po przeformowaniu tej ostatniej od 1 stycznia 2009 r. znajduje się w strukturach 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Obecnie Grupa funkcjonuje w oparciu o zabezpieczenie logistyczne 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

1. GPR jest samodzielną jednostką wojskową szczebla oddziału przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze lądowym RP i zadań SAR w obszarze przygranicznym państw sąsiednich.

Do głównych zadań wykonywanych przez 1. GPR w czasie pokoju, kryzysu i wojny należy:

- utrzymywanie w gotowości sił i środków w systemie narodowego ratownictwa lotniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych;

- wydzielanie sił i środków ratownictwa lotniczego w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej na terenie Europy;

- udział sił i środków wydzielanych z systemu ratownictwa lotniczego w sytuacjach kryzysowych (powodzie, pożary) na terenie RP;

 

Dowódcą 1. Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej jest mjr  pil. Adam Kupiński

 

Kontakt:

1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

ul. Półczyńska 32

78-300 Świdwin

 

Kadry: tel. 261 533 657

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych