BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim

2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (2. GPR) w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Z-117 z dnia 30 maja 2008 roku.  Bazą do jej sformowania była Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z 2. eskadry lotnictwa transportowo - łącznikowego w Bydgoszczy. Jednostka stacjonuje na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.  

2. GPR jest samodzielną jednostką wojskową szczebla oddziału przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo - ratowniczych w obszarze lądowym RP i zadań SAR w obszarze przygranicznym państw sąsiednich.

Do głównych zadań wykonywanych przez 2. GPR w czasie pokoju, kryzysu i wojny należy:

-utrzymywanie w gotowości sił i środków w systemie narodowego ratownictwa lotniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych;

-wydzielanie sił i środków ratownictwa lotniczego w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej na terenie Europy;

-udział sił i środków wydzielanych z systemu ratownictwa lotniczego w sytuacjach kryzysowych (powodzie, pożary) na terenie RP;

 

Dowódcą 2. GPR jest mjr pil. mgr inż. Artur GOLIS

 

 

 

Kontakt:

2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

Barcząca

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

tel. 261 553 700

fax 261 553 709

email: kadry2gpr@sp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych