BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Krakowie

3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza została utworzona na podstawie Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Z-117 z dnia 30 maja 2008 r. Sformowana na bazie sił i środków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej funkcjonującej dotychczas w etacie likwidowanej 3. eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego we Wrocławiu.  Jako samodzielna jednostka rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 r.

3. GPR jest samodzielną jednostką wojskową szczebla oddziału przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo - ratowniczych w obszarze lądowym RP i zadań SAR w obszarze przygranicznym państw sąsiednich.

Do głównych zadań wykonywanych przez 3. GPR w czasie pokoju, kryzysu i wojny należy:

-utrzymywanie w gotowości sił i środków w systemie narodowego ratownictwa lotniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych;

-wydzielanie sił i środków ratownictwa lotniczego w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej na terenie Europy;

-udział sił i środków wydzielanych z systemu ratownictwa lotniczego w sytuacjach kryzysowych (powodzie, pożary) na terenie RP;

 

Dowódcą 3. GPR jest mjr pil. Roman Wdowik

Kontakt:

3. GPR

30 - 901 Kraków 50

tel. 261 136 070

fax: 261 136 532

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych