BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
Dowódca 3. SLTr
płk pil. Krzysztof WALCZAK

Pułkownik pilot Krzysztof Walczak urodził się w dniu 1 marca 1962 roku w Lubrańcu. Służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP rozpoczął w 1981 roku, zostając słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1985 roku został promowany na stopień podporucznika i uzyskał tytuł pilota wojskowego. Służbę zawodową rozpoczął w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu, gdzie objął stanowisko starszego pilota. W latach 1985 – 1999 pełnił kolejno funkcje: dowódcy klucza, nawigatora, zastępcy dowódcy i dowódcy eskadry oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów pułku.

W 2000 roku płk pilot Krzysztof Walczak ukończył studia II stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po rozformowaniu 7. plbr od stycznia 2000 roku do stycznia 2004 roku pełnił obowiązki starszego inspektora BL 7. eskadry lotnictwa taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO, a od lutego 2004 roku do października 2007 roku obowiązki na stanowisku starszego inspektora BL w Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Od listopada 2007 roku do kwietnia 2010 roku pełnił obowiązki Dowódcy 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, a od maja 2010 roku obowiązki Szefa Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

W latach 2010-2011 kontynuował naukę na studiach podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Od 1 maja 2014 r pełnił obowiązki zastępcy szefa Zarządu Wojsk Lotniczych w Inspektoracie Sił Powietrznych DG RSZ.

Pułkownik pilot Krzysztof Walczak posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Jego życiowy nalot wynosi prawie 2000 godzin, z czego około 1400 godzin na samolotach naddźwiękowych Su-20 i Su-22. Brał udział w wielu ćwiczeniach lotniczych w kraju i za granicą, podczas których wykonywał loty na samolotach F-15, F-16, Hawk oraz Alpha Jet. Dwukrotnie zdobył tytuł Pilota roku, w 1994 i 2002 roku.

Ukończył kurs języka angielskiego w Defence School of Languages w Wielkiej Brytanii, uzyskując III stopień wg STANAG 6001. Uczestniczył w kursie oficerów BL we francuskim Instytucie Bezpieczeństwa Lotów w Paryżu oraz w kursie COMAO w Belgii.

W 2002 roku został wyróżniony przez Dowódcę WLOP odznaką honorową bezpieczeństwa lotów, natomiast w 2007 roku uhonorowany Statuetką „Ikara”. W 2009 roku wyróżniony przez Dowódcę Sił Powietrznych za osiągnięcie najwyższych wyników w szkoleniu lotniczym jak również odznaką honorową „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W 2010 roku dowodzony przez płk. Walczaka 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych oraz zdobył Puchar Dowódcy Sił Powietrznych za osiągnięcia w dziedzinie Bezpieczeństwa Lotów.

Płk pil. Krzysztof Walczak jest żonaty (żona Katarzyna) oraz ma 2 córki: Annę i Joannę.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych