BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
SALA TRADYCJI

Sala Tradycji 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu znajduje się w Klubie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie i powołana została Rozkazem Dowódcy JW 4210 Nr 61 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie funkcjonowania Sali Tradycji Dowództwa Jednostki Wojskowej Nr 4210.

Głównym elementem Sali Tradycji jest ściana czołowa, na której widnieje pośrodku godło RP umieszczone na fladze państwowej; po lewej stronie godła znajduje się oznaka rozpoznawcza SP, a po prawej stronie oznaka rozpoznawcza 3. SLTr. Poniżej, po obu stronach znajdują się zdjęcia awersu i rewersu sztandaru 3. SLTr. W Sali Tradycji znajdują się gabloty z eksponatami dotyczącymi Dowództwa 3. SLTr oraz jednostek podległych. Nad nimi wiszą tablice informacyjne na temat funkcjonowania i zadań jednostek. W Sali znajdują się również manekiny w mundurach używanych przez żołnierzy SP.

Sala tradycji 3. SLTr jest miejscem:

-         wręczania odznaczeń państwowych i wojskowych żołnierzom i pracownikom wojska;

-        pożegnania żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową oraz odchodzących do innych jednostek wojskowych;

-         zapoznania młodzieży szkolnej z historią i tradycjami jednostki oraz jej dokonaniami;

-         organizacji spotkań ze znamienitymi gośćmi.

Sala Tradycji 3. SLTr  wzięła udział w IV Przeglądzie Sal Tradycji i poddana została ocenie komisyjnej 6 listopada 2015 r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych