BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
Sztandar
SZTANDAR DOWÓDZTWA 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGONa mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 roku Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego został nadany sztandar.
Uroczystość wręczenia sztadaru odbyła się 15 października 2011 roku w Gnieźnie.

 

Na płacie sztandaru, pośrodku krzyża kawaleryjskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części. Wewnątrz wieńca na czerwonym polu umieszczony jest wizerunek orła białego, z głową zwrócona do drzewca. Pomiędzy ramionami krzyża kawaleryjskiego, w rogach płata umieszczone są otwarte wieńce wawrzynu, a w ich pola wpisana jest cyfra „3”, stanowiąca oznaczanie numerowe 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.
Na stronie odwrotnej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawaleryjskiego z tkaniny czerwonej, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego na czerwonym kręgu jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR I OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, umieszczono są wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczono następujące symbole:
•    W wieńcu górnym przy drzewcu umieszczono Herb Wielkopolski, jako element podkreślający związek Dowództw 3.SLTr z ziemią wielkopolską;
•    W wieńcu dolnym przy drzewcu umieszczono herb Miasta Gniezno;
•    W wieńcu górnym oddalonym od drzewca umieszczono Orła Lotnictwa Wojskowego;
•    W wieńcu dolnym oddalonym od drzewca sztandaru umieszczono odznakę pamiątkową 3.SLTr.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych