BIP
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (DZ.U. UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Dowódca 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego z siedzibą: Powidz Osiedle 6, 62 – 430 Powidz, tel. 261 544 653, adres e-mail: 3sltr.sekretariat.dowodca@ron.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego – kontakt: tel. 261 544 652, adres mail: g.manuszak@ron.mil.pl, adres:  Powidz Osiedle 6, 62 – 430 Powidz 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań przez Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

-        dostępu do danych osobowych;

-        żądania ich sprostowania;

-        prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;

-        prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podawanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie tych danych byłoby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osobowy.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych